14.4.14

Måneskinn i kveld
Månen skinner flott over bygda i kveld. En bra start på påsken!